Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 016

Separátory a zařízení do čistíren


Stránky:   1 2

PA- šneková čerpadla

- šroubové čerpadla dodáváme v průměrech od 300 mm do 3500 mm - šroubové čerpadla slouží pro dopravu znečištěných kapalin bez nebo s malými částicemi - jsou konstruovány pro sklon...

PAE MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY

PAE typ jsou hydrodynamické šrouby RONCUZZI®, tato zařízení jsou určená pro výrobu elektrické energie. Inspirované Archimédovým šroubem, který tradičně byl použit pro dopravu vodu, hydrodynamický šroub obrátí princip a využívá...

SEPCOM- separátor kejdy a digestátu

SEPCOM je zařízení složené z podávacího kompenzačního zásobníku (kontinuální plnění bez vzniku mezer v lisování), tubus separátoru se šnekovým dopravníkem (nerezová šnekovnice nebo z technického polymeru SINTAL) a válcovým filtrem,...

WASTECOM™ CPS- šnekové dopravníkové lisy

Šnekové lisy CPS se používají v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod, kde údržba stroje musí být snížená na minimum ( bez meziložesek, bezhřídelá šnekovnice). Šnekový lis se skládá z...

WASTEMASTER® GCP/GCE- šroubové česle

Šroubové česle GCP se skládají ze síta ve tvaru koše, bezosé spirála a lisovací části. GCE je téměř identický s GCP ale chybí lisovací část. Proces začíná u síta, které...

WASTEMASTER® GCV- vertikální šroubové česle

WASTEMASTER® GCV- vertikální šroubové česle navržené pro odstranění pevných látek z odpadních vod připojených k potrubí. Šroubové česle poskytují nepřetržité čištění síta pomocí kartáčku umístěných na vnějším obvodu šnekovnice. Rychlá...

Stránky:   1 2

*

*

*