Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 019

Uzavírání toku sypkých materiálů


Stránky:   1 2

VLC/VLQ - šoupátkové klapky

Díky zvýšenému použití speciálního polymeru SINT společnosti WAM při navrhování řady VL jsou tyto šoupátkové ventily (nožové uzávěry) ideálním zařízením pro zachycení toku práškových nebo granulovaných materiálů v gravitačních nebo dopravních aplikacích.

VSS - kulové uzávěry

Kulové segmentové ventily VSS nabízejí při otevření volný průřez. Výsledkem je volný tok materiálu. Při pohledu shora nenabízí žádný jiný volně průtokový ventil kompaktnější celkové rozměry. K zachycení toku materiálu ze zásobníků, násypek, sil, zpracovatelských strojů nebo pneumatické dopravy materiálů vykazujících špatnou tekutost může být nejvhodnější volbou použití kulového segmentového ventilu VSS. Kulové segmentové ventily VSS lze použít prakticky ve všech průmyslových odvětvích.

VW - mezipřírubové motýlové klapky

Motýlové klapky VW jsou ideálním řešením pro zachycení gravitačně nebo pneumaticky dopravovaných suchých prášků nebo granulí v různých závodech na manipulaci a zpracování sypkých látek.

Stránky:   1 2

*

*

*