Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 019

Šnekové dopravníky, elevátory, řetězové dopravníky


Stránky:   1 2 3

ES - trubkové šnekové dopravníky pro cement

Šnekový dopravník typu ES se za více než čtyři desetiletí stal synonymem pro podávání a dopravu cementu v betonárnách po celém světě. V tomto období WAM dodal více než půl milionu kusů. V dnešní době je stěží možné kdekoli na světě najít výrobce dávkovacího zařízení, který by neocenil bezkonkurenční technické vlastnosti a kvalitu ES.

MSC - žlabové šnekové dopravníky pro mouku

Žlabové šnekové dopravníky MSC jsou určeny pro manipulaci s práškovými nebo granulovanými materiály v mlýnech na mouku. Jejich design, jejich speciální třída povrchové úpravy a široká škála možností a příslušenství zohledňují zejména požadavky průmyslu mletí mouky.

MT-HT- šnekové dopravníky pro vysoké teploty

Šnekové dopravníky a podavače MT / HT, navržené pro mimořádně náročné aplikace, dokonale splňují požadavky na dopravu nebo podávání – mimo jiné – regenerovaného písku ve slévárnách, uhelných elektrárnách nebo sušárnách.

Šnekovnice a bezosé spirály

Spirály a šnekovnice FLITECH® jsou vhodné pro různá průmyslová odvětví jako je stavební průmysl, plastikářský průmysl, výroba mouky a zvířecích krmiv, stejně jako zpracování komunální a průmyslové odpadní vody v čistírnách odpadních vod, abychom vyjmenovali alespoň některé.

SSC - spirální šnekové dopravníky

Bezhřídelové spirálové (šnekové) dopravníky SSC nabízejí velkou objemovou kapacitu a možnost manipulace se zvláště obtížnými materiály. Jsou určeny pro dopravu tuhých městským odpadů, shrabků a plovoucích hmot, odvodněnými, zahuštěnými nebo upravenými kaly, balenými potravinami, krémy nebo pastami, ale i odpady ze zpracování masa, ryb, ovoce a zeleniny. Hlavními oblastmi použití jsou: čištění odpadních vod, cukerní odpady, rybí průmysl, zpracování pevných odpadů, závody na zpracování ovoce a zeleniny, nápojový průmysl, celulóza a papír, chemický průmysl, potravinářský průmysl obecně, masokombináty, jatka, jatka, restaurace, jídelny a catering obecně.

SU - jednohřídelové šnekové podávače

Některé prášky nebo granulované materiály jsou tak špatně tekoucí, že je nelze skladovat v silech s kruhovým výstupním kuželem, což vyžaduje skladování v silech se strmějším kuželem a podlouhlým výstupním otvorem. Šnekové podavače typu SU odpovídají tvaru výstupu ze sila. Žlabová část je spojena s trubkovou částí pro efektivní podávání materiálu směrem k dalšímu zpracování.

TCG - řetězové dopravníky

Řetězové dopravníky TCG, které se specializují na dopravu obilovin, mouky nebo podobných materiálů, umožňují vypouštění materiálu v různých místech prostřednictvím mezilehlých výstupních hubic vybavených elektricky ovládanými šoupátky speciálně navrženými pro tento účel. Kromě různých průmyslových procesů jsou řetězové dopravníky TCG široce používány ve skladech obilovin a podobných produktů.

TE-TP - trubkové dopravníky pro vysoké výkony

Trubkové šnekové dopravníky TP / TE se používají pro dávkový i nepřetržitý provoz v aplikacích, kde mezi hlavní požadavky patří odolnost a snadná výměna těch součástí dopravníků, které podléhají opotřebení. Typicky tento typ šnekového dopravníku nachází uplatnění při zpracování nerostů, zpracování skla, slévárnách, cementárnách, výrobě sádry a vápna, stejně jako v těžebním průmyslu.

TU/TC/TS - trubkové šnekové dopravníky

Modulární systém trubkového šnekového dopravníku a podavačů TU je vysoce univerzální a nabízí řadu standardních řešení pro manipulaci s práškovými nebo granulovanými materiály. Různé modely dopravníků nebo podavačů jsou k dispozici v aplikacích, jako je výroba betonu (pro popílek, výplňový prach, křemičitý úlet), předem namíchané stavební materiály (suché omítky, písek, cement, přísady), zpracování skla (uhličitan vápenatý, soda, písek , atd.), slévárny (písek, bentonit) a mnoho dalších.

TX - trubkové šnekové dopravníky z nerezové oceli

Trubkové šnekové dopravníky TX z nerezové oceli nabízejí řadu řešení pro dopravu nebo podávání práškových nebo granulovaných materiálů. Jsou vhodné pro aplikace, ve kterých je nutné přísně zamezit jakékoli kontaminaci manipulovaného materiálu a kde je vyžadována absolutní čistota a dokonalá odolnost vůči korozi. Trubkové šnekové dopravníky TX se používají zejména v environmentální technice, při mletí mouky a krmiva, při zpracování a balení potravin, v plastech a chemikáliích a také ve farmaceutickém průmyslu.

Stránky:   1 2 3

*

*

*