Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 019

Separátory a zařízení do čistíren


Stránky:   1 2 3 4 5

RTV-interně plněné bubnové česle

Rotační bubnové česle RTV s vnitřním přívodem jsou vhodná pro předčištění jak komunálních a průmyslových odpadních vod, tak i MBR zařízení. Bubnové česle RTV se skládají z nádrže a spirály...

SE-ponorná míchadla

Ponorná míchadla CHOIR SE jsou ideálně vhodná pro použití s prasečí a hovězí kejdou, digestátem v anaerobních digestoří a odpadními vodami v komunálních i průmyslových čistírnách odpadních vod. Litinové tělo...

SEPCOM- separátor kejdy a digestátu

Separátor kejdy se skládá z kompenzačního zásobníku, který je vybavený odvětráním, přepadem a plnícím potrubím. Nerezové tělo obsahuje šnekový dopravník a válcový sítový koš, který dopravuje a odděluje pevné látky...

SEPCOM-separátor hovězí kejdy pro podestýlání

Separátor SEPCOM Bedding je inovativní separátor pevných látek a kapalin. Díky svým speciálním vlastnostem, jako je kompenzační zásobník, samonastavitelný pneumatický lis a jeho komponenty s dlouhou životností, může být SEPCOM...

SEPCOM-separátor pro průmyslové odpady

Separátor pro průmyslové odpady se skládá z kompenzačního zásobníku, který je vybavený odvětráním, přepadem a plnícím potrubím. Nerezové tělo obsahuje šnekový dopravník a válcový sítový koš, který dopravuje a odděluje...

SGR-externě plněné bubnové česle

Bubnové česle SGR s externím plněním se používají pro jemné třídění odpadních vod z průmyslových i komunálních čistíren. Alternativně se používají pro třídění procesní vody z průmyslových zpracovatelských závodů. Bubnová...

SPB-ponorné čerpadla

Ponorná sekací čerpadla typu CHIOR SPB jsou určena pro drcení a čerpání kejdy z chovu zvířat, bioplynového digestátu nebo průmyslových odpadních vod obsahujících hrudkovité a vláknité pevné látky. Vysoce účinná...

SPH-ponorná čerpadla pro těžký provoz

Ponorné sekací čerpadlo CHIOR SPH je navrženo k drcení a čerpání pevných látek s dlouhými vlákny v chlévské mrvě, bioplynovém digestátu a průmyslových odpadních vodách. Výkonný střihový systém je srdcem...

VFA DM-přijmová stanice pro cisterny

Přijímací stanice ze septiků VFA DM se nepoužívají pouze pro čištění septiků, ale také pro čištění FOG a fermentorů/kalů. Stanice třídí, promývá, dopravuje a odvodňuje shrabky v jedné jednotce, čímž...

VFR-jemné pásové česle

Česle VFR se používají pro jemné třídění v komunálních i průmyslových čistírnách odpadních vod. Pásové česle VFR se používají pro jemné třídění odpadních vod. Jsou určeny pro instalaci do kanálu....

Stránky:   1 2 3 4 5

*

*

*