Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 019

Separátory a zařízení do čistíren


Stránky:   1 2 3 4 5

VFA DM-přijmová stanice pro cisterny

Přijímací stanice ze septiků VFA DM se nepoužívají pouze pro čištění septiků, ale také pro čištění FOG a fermentorů/kalů. Stanice třídí, promývá, dopravuje a odvodňuje shrabky v jedné jednotce, čímž...

VFR-jemné pásové česle

Česle VFR se používají pro jemné třídění v komunálních i průmyslových čistírnách odpadních vod. Pásové česle VFR se používají pro jemné třídění odpadních vod. Jsou určeny pro instalaci do kanálu....

VPF-proplachovací čerpadla

Proplachovací čerpadla jsou zařízení, které jsou konstruováné pro dopravu vody, odpadních vod a kapalin obsahujících pevné částice. Konkrétně vertikální čerpadla s dlouhým hřídelem s elektromotorem se skládají z následujících součástí:...

VPH-vertikální odstředivá čerpadla

CHIOR VPH řezací čerpadla s dlouhým hřídelem s vyústěním v horní čásri a dvojitým sekacím nástrojem vynikají vysokou čerpací kapacitou a účinností řezání. Konstrukce tělesa čerpadla, buď z litiny nebo...

VSA-jemné bubnové česle

Jemné bubnové česle SPIRAMATIC VSA se používají v komunálních a průmyslových aplikacích a také pro předúpravu v závodech MBR. Stroj třídí, promývá, dopravuje a odvodňuje shrabky v jedné jednotce, čímž...

VSE-přepadová hrana

VSE přepadové hrany se používají k ošetření přetečení. Skládají se z půlkruhového síta instalovaného na okraji přepadové hrany. Přepadové hrany VSE se skládají z horizontálního půlkruhového děrovaného deskového síta doplněného...

VTR-krokové česle

Krokové česle VTR se používají pro jemné třídění v komunálních i průmyslových čistírnách odpadních vod. Krokové česle VTR jsou určená pro instalaci do kanálu a používají se k jemnému třídění...

VWP-lisy na shrabky s mytím

Hřídelové lisy VWP se používají ke zhutňování shrabků, které zároveň odstraňují organické částice v komunálních i průmyslových čistírnách odpadních vod. Lisy VWP se skládají ze silné ocelové hřídele se spirálou,...

WASTECOM™ CLE- šnekový lis na shrabky

WASTECOM CLE je účinný lis pro redukci objemu shrabků, jakož i řady dalších mokrých odpadních materiálů včetně vláken. Díky svým speciálním vlastnostem se WASTECOM CLE používá pro redukci objemu shrabků...

WASTECOM™ CPS- šnekové dopravníkové lisy

Šnekové dopravníkové lisy WASTECOM CPS se skládají z dopravního žlabu vyrobeného z nerezové oceli, bezhřídelové extra odolné spirály vyrobené z uhlíkové oceli, zhutňovacího a odvodňovacího výtlačného modulu, vratného potrubí pro...

Stránky:   1 2 3 4 5

*

*

*