Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 019

RPM Rotační nárazový mlýn

RPM Rotační nárazový mlýn

Jednotka připravena k provozu

Stroj a hnací ústrojí jsou namontovány na základním rámu jako celek, který je připraven k instalaci. Velký kryt, který lze hydraulicky zvednout a otočit o 360°, umožňuje neomezený přístup.

Spolehlivé mazání

Rotorový nárazový mlýn BHS je dodáván s recirkulačním systémem mazání olejem s chlazením a integrovaným monitorováním. To umožňuje spolehlivý provoz s nízkými nároky na údržbu.

Snadná údržba a vysoká dostupnost

Všechny oblasti stroje, které jsou v kontaktu s drtícím materiálem, jsou chráněny opotřebitelnými díly, které se snadno vyměňují a jsou vyrobeny z materiálů, které lze optimalizovat pro konkrétní aplikace.

Absorpce vibrací

Pryžové pružinové prvky mezi základním rámem a strojem absorbují vibrace vznikající během provozu a udržují je mimo nosnou konstrukci. Nadměrné vibrace zaznamená elektronický monitor vibrací a způsobí vypnutí stroje.

Unikátní princip drcení

Rotor oběžného kola rotorového nárazového mlýna BHS je jediný svého druhu na světě. Vysoká obvodová rychlost rotoru má za následek téměř trvalou mezeru mezi hroty podkovovitých kladívek a prstencem kovadliny. Malá šířka mezery a vysoký příkon energie díky obvodové rychlosti vedou k velmi vysokému, cílenému drtícímu poměru.

Tvar částice

Drcení hornin pomocí rotorového nárazového mlýnu BHS produkuje vysoce kvalitní drcený písek s krychlovým tvarem zrna. To se ideálně hodí například pro zajištění zpracovatelnosti suché malty.

Konzistentní křivka zrnitosti konečného produktu

Jedinečný funkční princip rotorového nárazového mlýna BHS zaručuje konzistentní křivky zrnitosti. Redukční poměr je určen rychlostí otáčení a velikostí mezery. Stupeň opotřebení drtících nástrojů nemá negativní vliv na kvalitu křivky zrnitosti.

Ultra jemný písek

Díky užší frézovací mezeře a vyšší obvodové rychlosti rotoru je materiál v rotorovém nárazovém mlýnu RPMF vystaven intenzivnějšímu namáhání. Výsledkem je v procentuálním vyjádření vyšší podíl jemného písku v rozsahu zrnitosti od 0 do 2 mm.

Ukázky instalací

Soubory ke stažení

Pro stažení technického katalogu; katalogu instalace, provozu a údržby a katalogu náhradních dílů se prosím přihlaste s použitím uživatelského jména a hesla.

 

Jestliže nemáte účet, proveďte prosím registraci.

Poptávkový formulář:

*

*

*

*

*