Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 016

Šnekové dopravníky, elevátory, řetězové dopravníky

Dodávámé žlábové a trubkové šnekové dopravníky pro vodorovnou nebo šikmou dopravu sypkých materiálů. Tyto dopravníky dodáváme v klasické konstrukční oceli nebo do potravin v NEREZI. Šnekové dopravníky dodáváme do betonáren, stavebního průmyslu, zemědělství, chemický průmysl, čistírny odpadních vod, atd. Šnekové dopravníky dodáváme ve standardních řadách pro různé výkony a délky na základě požadavku zákazníka.

 

ŽLABOVÉ DOPRAVNÍKY:

Žlabový dopravník je dopravník opatřený šnekovnicí, která rotuje ve žlabu tvaru ‘U’ nebo‘V’.

TRUBKOVÉ DOPRAVNÍKY:

Trubkový dopravník je dopravník opatřený šnekovnicí rotující v trubce.

PODÁVAČE:

Podávač je typ dopravníku, který je schopen rovnoměrně odebírat sypký materiál a regulovat požadovaný průtok.

DOPRAVNÍKY:

Je typ dopravníku, který je určen k přepravě sypkých materiálů, bez možnosti ovlivnit průtok dopravníkem.

 


Stránky:   1 2

CA - žlabové šnekové dopravníky

Žlabové šnekové dopravníky typu CA se dělí na tři základní verze podle zatížení dopravovaným materiálem a pracovních podmínek: 1) Verze pro lehké zatížení CAU 1L a CAV 1L 2) Verze...

CAO - kombinované šnekové dopravníky

Šnekové dopravníky a podavače CAO se používají pro různé průmyslové aplikace, kde je vhodné použít trubkové dopravníky s ložisky uloženými vně dopravní trubky ve štítech.

EC - korečkový elevátor pro obiloviny

EC řada korečkových elevátorů je určena pro dopravu obilovin a podobných materiálů s velikostí zrna 1 ÷ 3 mm. Dopravované materiály musí být volně tekoucí, neabrazivní a nevytvářející shluky se...

EF - korečkové elevátory pro lehké materiály

EF řada korečkových elevátorů je určena pro dopravu mouky arnpodobných práškových materiálů. Dopravované materiályrnmusí být volně tekoucí, neabrazivní a nevytvářející shluky se sypnýmrnúhlem menším než 30°. Tato řada elevátorů se...

EI - korečkové elevátory pro těžké materiály

EI řada korečkových elevátorů je určena pro jemného kameniva, jako je vápenec, vápno, písek arnpodobných materiálů s velikostí zrna do 5 mm. Dopravované materiályrnmusí být volně tekoucí, neabrazivní a nevytvářející...

ES - trubkové šnekové dopravníky pro cement

Šnekové dopravníky WAM série ES byly navrženy speciálně pro dopravu cementu a podobných materiálů a zaručují : maximální účinnost, široký výběr standardních průměrů a délek, vysoký výkon při absolutní spolehlivosti...

Stránky:   1 2

*

*

*