Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 016

Zařízení splňující ATEX


Stránky:   1 2 3 4

BA ATEX - vibrační dna

Použití vibračního dna je prověřený a účinný systém pro vyprazdňování pevných částic v sypké nebo granulované formě. Tato jistota je zaručena pokrokovou a stále zlepšovanou technologií. Vyvinuli jsme vibrační dna...

CA ATEX- žlabové šnekové dopravníky

Žlabové šnekové dopravníky typu CA se dělí na tři základní verze podle zatížení dopravovaným materiálem a pracovních podmínek: Verze pro lehké zatížení ?CAU 1L" a ?CAV 1L" Verze pro střední...

F ATEX- pneumatické pístové vibrátory

Pneumatické vibrátory jsou zařízení určená pro uvolnění sypkých materiálů ze zásobníků a násypek různých tvarů a rozměrů, či k vytvoření periodické energie využitelné pro různé druhy aplikací ( např. vibrační...

ILS ATEX - kontinuální čidla hladiny

Elektromechanické měřící zařízení ILS je určeno pro průběžné měření výšky hladiny nebo objemu materiálu v silech, násypkách či cisternách libovolné výšky. Je určen pro sledování hladiny v těchto aplikacích: Sypké...

ILT ATEX- rotační snímače hladiny

Rotační čidla hladiny ILT indikují přítomnost materiálu v zásobnících, silech atd. Jsou určeny pro sypké materiály v širokém rozsahu sypných hmotností. Existují tři provedení s napájením 24/48V a 110/220V, 50/60...

Stránky:   1 2 3 4

*

*

*