Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 019

Příjmové stanice z cisteren


VFA DM-přijmová stanice pro cisterny

Přijímací stanice ze septiků VFA DM se nepoužívají pouze pro čištění septiků, ale také pro čištění FOG a fermentorů/kalů. Stanice třídí, promývá, dopravuje a odvodňuje shrabky v jedné jednotce, čímž...

*

*

*