Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 019

Záruční plomby na přepravních boxech prachových filtrů SILOTOP ZERO

námi dodávané prachové filtry SILOTOP ZERO se běžně přepravují na dřevěných paletách opláštěnými dřevěnými boxy (stohovatelné do dvou vrstev).

 V minulosti se již několikrát stalo, že zákazník demontoval box až v případě, kdy mělo dojít k instalaci zařízení (tedy i 2 měsíce po dodání) a zjistil, že víko prachového filtru je poškozené (opláštění bez zjevných vad).

Toto poškození může vzniknout pouze pádem a to během přepravy nebo manipulace, ať už v expedičním skladu nebo při vykládce.


Z tohoto důvodu, byly provedeny následující kroky pro eliminaci tohto poškození:

-dlouhé šrouby pro fixaci horní palety ke spodnímu boxu (pokud jsou stohované)-2 dlouhé šrouby přes přírubu do středového hranolu palety + 4 ks standardních šroubů
-nové značení na boxu pro vysokozdvižné vozíky


-záruční plomby aplikované do horních rohů

-pokud dojde k pádu palety se zařízením, dojde k poškození některé z plomb


Důrazně žádáme zákazníky, aby při vykládce, zkontrolovali tyto plomby a stav opláštění. Pokud bude jedna nebo více plomb poškozených, popřípadě bude zjevné poškození boxu, okamžitě demontujte opláštění a zkontrolujte stav stroje. Pokud je kryt, popřípadě panty filtru poškozené, je nutné vložit poznámku do dodacího listu a neprodleně nás o této skutečnosti informovat.


děkujeme za pochopení

                                    HAS CZ a.s.
*

*

*