Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 019

NOVÝ TYP PRACHOVÝCH FILTRŮ SILOTOP ZERO

Nový typ prachových filtrů SILOTOP ZERO se špičkovou technologii filtrace prachu.

Prachový filtr SILOTOP ZERO slouží pro odvětrání sil, které jsou plněné pneumatickou dopravou.

Prachový filtr SILOTOP ZERO se skladá z válcovéhonerezového těla o průměru 800 mm na, kterém je nosná ocelová příruba, ve které jsou umístěné filtrační elementy.

Ve víku je integrovaný čistící systém se vzdušníkem a eleketromagnetickými ventily.

Kompletní ovládání zajistí elektronický řídící panel, který je umístěný na těle filtru.

Prach je oddělený ze vzuchu při průchodu přes speciální filtrační elementy, tento oddělený prach padá do sila a čistý odfiltrovaný vzduch prochází přes víko filtru ven do atmosféry.

Kapacita filtrovaného vzduchu byla zvýšena o 30% díky novému typu filtračního média. Výsledkem je nižšífiltrační plocha, nižší tlak a emise prachu menší než 1 mg / Nm3 - EPA-klasifikace IFA.

SILAB 14 - 4 ks filtračních elementů - 14 m2 filtrační plocha
SILAB 24 - 7 ks filtračních elementů - 24,5 m2 filtrační plocha
Pracovní tlak pro regeneraci - 4 - 5 barU

Spotřeba vzduchu - 1,8 m3/h pro regeneraci =>> Snížení nákladů


*

*

*