Přihlásit seRegistrovat HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 019

Nový typ mikrodávkovače MBH

Díky naší dlouhodobé historii a zkušenostem s vývojem různých typů zařízení na zpracování sypkých materiálů je dnes WAMGROUP® schopen nabídnout nové řešení pro aplikace pro kontinuální objemové dávkování prášků a zrnitých materiálů.


WAMGROUP® má dlouhou historii a zkušenosti s tímto druhem zařízení a aplikaci. Za posledních 15 let jsme dodali více než 14 000 mikrodávkovačů WAM® pro různé aplikace po celém světě. Díky aktuálně 10 zkušebnám v některých našich dceřiných společnostech po celém světě můžeme lokálně zajistit specifické testy mikrodávkovačů.


 Hlavními odvětvími jsou potraviny, krmivo pro zvířata, keramika, plasty, čištění odpadních vod. Díky speciální konstrukci MBH je instalace snadná.  Nová řada mikro dávkových podavačů MBH byla zkonstruována s ohledem na: 


• Trend a potřeby trhu; 

• Specializace podle odvětví; 

• Požadavky zákazníka; 

• Konkurence; 

• Cenová konkurenceschopnost. 


 Výsledkem je nová inovativní generace mikrodávkovačů vyvinutá s cílem zaručit koncovému uživateli úsporu nákladů, poskytnout kvalitu a výkon ve výrobním procesu. Nový MBH se skládá z těla zcela vyrobeného z nerezové oceli 316 nebo z konstrukčního polymeru SINT ™, vodorovně namontovaného rotujícího míchacího nástroje, podávacího šneku pod míchacím nástrojem, podávacího potrubí obklopujícího vyčnívající podávací šnekovnici a pohonné jednotky. 

 MBH je ideálním řešením, které odpovídá potřebám trhu, pokud jde o kvalitu, výkon, údržbu a cenu. Nyní je k dispozici nová řada MBH: 


=> 026 (nová velikost) 

=> 042 

=> 060 (nová velikost) 

=> 076 


Nový mikrodávkovač MBH je ideálním řešením pro manipulaci prakticky se všemi druhy materiálů, například: 

• prášky; 

• zrnité materiály; 

• prášky + granule;


 Typ MBH vybavený míchacím nástrojem je vhodný zejména pro špatně tekoucí materiály, které mají tendenci se ucpávat, stejně jako lepkavé materiály, které se vytvořily během manipulace nebo zpracováním, ale jsou dostatečně měkké na to, aby se rozpadly. Použití nového mikrodávkovače MBH nabízí následující výhody: 


• Rozbíjení křupavých, lepkavých nebo hygroskopických materiálů, které jsou skladovány (tlak nebo vlhkost) a mohou vytvářet hrudky; 

• Vylepšený tok materiálu; 

• Vylepšené průmyslové procesy, ve kterých je spolehlivá kvalita konečného produktu nutností; 

• Zmenšené celkové rozměry. 


 MBH mikrodávkvoač je určený pro hromadnou výrobu prakticky ve všech průmyslových odvětvích, např .: 


- sklářství

- keramický průmysl

- zpracování krmiv pro zvířata

- zpracování plastů

- chemický průmysl

- potraviny

- nátěrové hmoty

- atd.


Mikrodávkovače MBH pro kontinuální nebo objemové dávkování práškových nebo zrnitých materiálů se skládají z těla zcela vyrobeného z nerezové oceli nebo z konstrukčního polymeru SINT ™, vodorovně namontovaného rotujícího míchacího nástroje, šnekovnicí pod míchacím nástrojem, uzavíracího potrubí,  vyčnívající šnekovnicí a pohonná jednotka. Nový MBH má oproti standardnímu vybavení srovnatelné konkurence mnoho výhod. Díky své speciální konstrukci jsou téměř vyloučeny problémy se znečištěním generovaným zbytkovým materiálem, což výrazně zvyšuje kvalitu procesu. 


Materiálové provedení mikrodávkovače MBH:


• Tělo: nerezová ocel 316L a polymer SINT ™ - pouze 026-042; 

• Skříň převodů: hliníkový tlakový odlitek; 

• Dávkovací a míchací nástroje: nerezová ocel 316; 

• Převody ve strojírenském polymeru (bezolejové převody); 

• Těsnění: mazané, nerezová ocel 304L.


Ve srovnání s typem MBF, který se aktuálně vyrábí, se nový mikrodávkovač MBH může pochlubit některými inovativními technickými funkcemi: 


• Ofsetová podávací trubka a speciální geometrie těla bez svařovacích švů a stagnačních bodů pro zlepšení vlastností podávání a pro minimalizaci zbytků materiálu uvnitř žlabu; 

• Všechny součásti v kontaktu z nerezové oceli 316; 

• Speciální konstrukce míchacího nástroje s kombinací radlic a lopat a šnekovnicí s různým vnitřním průměrem a stoupáním (1/1; 2/3; 1/2) pro zajištění vysoké přesnosti podávání a úplného vyprázdnění žlabu; 

• Průhledný inspekční poklop pomáhá monitorovat, co se děje uvnitř stroje; 

• Těžiště definované pro aplikace s redukcí hmotnosti; 

• Bezolejová redukční převodovka navržená pro jednoduchou a rychlou údržbu, která zabrání jakékoli kontaminaci materiálu a znečištění pracovního prostředí; 

• Standardizované komponenty; 

• Pouze jeden elektromotor; 

• Poměr dávkování / míchání: 2.5 

• Vysoká energetická účinnost; 


Hlavní příslušenství:

• Zásobník: 

• Čtvercový 

• Kruhový 

• Kruhový s míchadlem 

• Vertikální výpad s uzavíracím ventilem nebo bez něj;

• Tukem mazané těsnění; 

• Vibrátor na násypku 

• Mechanický variátor;

• Váhy pro aplikaci při dávkování na základě úbytku váhy.


3D ANIMACE:


https://www.has.cz/storage/app/media/aktuality/MBH_mikrodavkovac_3D_animace.mp4


Prospekt, technický katalog a další naleznete na níže uvedeném odkaze:


MBH-mikrodávkovač s vysokou účinností | HAS CZ a.s.

*

*

*