HAS CZ a.s.Přibylova 28, CZ -719 00 Ostrava - KunčiceTel.: 420 595 245 016

Manipulace a zpracování sypkých a kalových materiálů


Společnost HAS CZ  a.s. se zabývá již 22 let zpracováním a přepravou různých druhů sypkých či kalových materiálů ve všech průmyslových odvětví.


Několik sektorů, do kterých dodáváme naše zařízení

Naše stroje a zařízení najdou také uplatnění v těchto odvětvích

  • balení potravin
  • sklářský průmysl - zpracování vsázky
  • čištění kalů
  • sušení kalů
  • čistírny odpadních vod
  • tryskání, proušení, leštění
  • doly a mamenolomy - drcení a jemné mletí
  • výroba barev, ředidel a lepidel
  • extrahování olejů
  • výroba cementu, sádry a vápna
  • filtrace prachu
  • výroba pracích prášků
  • jatka
  • výroba umělých hmot
  • keramický průmysl
  • zpracování odpadů z papírny
  • míchání maltových směsí
  • zpracování pryže
  • mlýn na mouku
  • zpracování slévarenského písku
  • pneumatická doprava
  • atd.

Několik produktů, které dodáváme do výše uvedených odvětví

  • šnekové dopravníky sypkých hmot-žlabové U,V, válcové
  • prachové filtry
  • vibrátory, střásací kladiva, provzdušňovací prvky
  • vibrační dna
  • separátory kejdy a digestátu; separátory betonu
  • šroubové česle, šneková čerpadla, separátory, šnekové lisy
  • rotační podavače, pojistné ventily

Zastoupení a spolupráce firem

 

wampgroup BHS Sonthofen Veneroni Miniveyor products LTS
*

*

*